بارگیری...

پتو ایرانی

پتو لیوا:

پتوی سنگین گل‌برجسته تک‌رنگ و گل‌دار / جنس پلی‌استر / محصول شرکت نوبافت شادیلون
یکنفره : 2600 گرم وزن / سایز 220×160 / کارتن 9تایی
دونفره : 4000 گرم وزن / سایز 240×220 / کارتن 7تایی

           

 

 

پتو چیکا:

پتو یکنفره گل‌برجسته / تک‌رنگ و گل‌دار / جنس پلی‌استر / محصول شرکت نوبافت شادیلون
2400گرم وزن / سایز 220×160 / کارتن 9تایی

           

 

 

پتو دیاموند:

پتو دونفره گل‌برجسته / تک‌رنگ و گل‌دار / جنس پلی‌استر / محصول شرکت نوبافت شادیلون
3700 گرم وزن / سایز 240×220 / کارتن 7تایی

           

 

 

پتو روشا:

پتو یکنفره تک‌رنگ و گل‌دار و عروسکی گل‌برجسته (تولید شده به شیوه امباس) / جنس پلی‌استر / محصول شرکت نوبافت شادیلون
2000 گرم وزن / سایز 220×140 / کارتن 10تایی

           

 

 

پتو مریم:

پتو یکنفره تک‌رنگ و گل‌دار و عروسکی گل‌برجسته (ایجاد برجستگی به شیوه براش) / جنس پلی‌استر / محصول شرکت نوبافت شادیلون
2000 گرم وزن / سایز 220×140 / کارتن 10تایی

           

 

 

پتو پایا:

پتوی مسافرتی گل‌برجسته و ساده / طرح‌دار و تک‌رنگ / جنس پلی‌استر / محصول شرکت نوبافت شادیلون
یکنفره : 1300 گرم وزن / سایز 220×150 / کارتن 16تایی
دونفره : 1650 گرم وزن / سایز 220×200 / کارتن 14تایی

           

 

 

پتو آیلار / سورنا / آتیس / شادیلون:

پتو دونفره گل‌برجسته و ساده / طرح‌دار و تک‌رنگ / جنس پلی‌استر / محصول شرکت نوبافت شادیلون
3500 گرم وزن / سایز 225×195 / کارتن 8تایی

           

 

 

 پتو نسیم:

پتوی گل‌برجسته تک‌رنگ و گل‌دار / جنس پلی‌استر / محصول شرکت نرمینه
یکنفره : 2000 گرم وزن / سایز 220×160 / کارتن 14تایی
دونفر : 3000 گرم وزن / سایز 220×200 / کارتن 12تایی

           

 

 

پتو ساروین:

پتوی مسافرتی تک‌رنگ و گل‌دار / گل‌برجسته (تولید شده به روش امباس)/ جنس پلی‌استر / محصول شرکت نرمینه
یکنفره : 1200 گرم وزن / سایز 220×150
دونفر : 1500 گرم وزن / سایز 220×200

           

 

 

پتو شادیلون عروسکی:

پتو عروسکی / جنس پلی‌استر / محصول نوبافت شادیلون
نوزاد : سایز 110×80 / کارتن 38تایی
نوجوان : 140×110 / کارتن 18تایی

           

 

 

 

پتو زنبق / زمرد:

جنس پلی‌استر / محصول شرکت نیکوبافت / یکنفره : سایز 220×160 / دونفره : 240×220 

           

 

 

پتو برتر / ممتاز / عروسکی:

پتوی گل‌برجسته (تولید شده به روش امباس) / تک‌رنگ و گل‌دار / جنس پلی‌استر / محصول شرکت گلبافت
یکنفره : سایز 220×160 /  دونفره : 240×220 /  کارتن 3تایی

           

 

 

پتو دبل فیس:

پتو مسافرتی / تک‌رنگ / با ساک زیپ دار / محصول شرکت خزرمرینوس
یکنفره : 1300 گرم وزن / سایز 220×160 / عدل 24تایی
دونفر : 1650 گرم وزن / سایز 220×200 / عدل 24تایی

           

 

 

پتو هلیا / هورا / آلینا:

پتو مسافرتی / محصول شرکت سیمین پتو / سایز 150×220 / عدل 34تایی 

           

 

 

پتو دنا / گلاریس:

پتوی طرح دار گل‌برجسته و ساده / جنس پلی‌استر / محصول شرکت بافت محبوب
یکنفره : 2000 گرم وزن / سایز 210×150 / کارتن 14تایی
دونفر : 3000 گرم وزن / سایز 225×195 / کارتن 12تایی